SWEDEN SYMPOSIUM 2019

17 - 19 OKTOBER 

Gör din röst hörd: feminism och fiktion

HOUSE OF SWEDEN, WASHINGTON D.C.

 

Symposiet riktar sig till lärare och forskare inom svenska och Scandinavian Studies i Nordamerika och bygger på att du deltar aktivt för att utbyta erfarenheter och nya idéer.

Bland årets föreläsare (fler namn kan tillkomma):

  • Susan Brantly, professor vid University of Wisconsin – Madison

  • Nina Ernst, lektor vid Columbia University

  • Ola Larsmo, författare och litteraturkritiker

  • Katarina Wennstam, journalist, författare, debattör och föreläsare

Du kan anmäla dig via den här länken: https://sverigesymposium.confetti.events/

SI kan ge resebidrag till TA:s, graduate students, independent scholars som ej kan få resan betald på annat vis. Kontakta viktor.hennius@si.se med uppgift om kostnad.

För frågor, återkoppling eller förslag beträffande programmet vänligen kontakta någon av programkommitténs medlemmar, Lena Karlström (lenak@mail.ubc.ca), Benjamin Mier-Cruz (bmiercru@uoregon.edu) eller Amanda Doxtater (doxtater@uw.edu). 

PAST SYMPOSIA